Du bestemmer over dine data
For at Gulv-Grossisten.dk skal give dig den bedste kundeoplevelse, anbefaler vi at du trykker ’Tillad alle cookies’. Herfra har vi mulighed for at give dig den bedste service, og vise de produkter som passer lige præcis til dit behov. Læs mere her.

Indtast din søgning
 
0
Favoritter
0
Indkøbskurv
Behandling af persondata 
Gulv-Grossisten.dk behandler personoplysninger i overensstemmelse med de principper, som fremgår af Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven. 
Gulv-Grossisten.dk behandler personoplysninger lovligt, rimeligt og gennemsigtigt. Der er for hver behandling fastsat et formål. Vi behandler ikke flere oplysninger end nødvendigt for at opfylde formålet. Vi gør, hvad vi kan, for at sikre, at oplysningerne er korrekte. Vi opbevarer ikke oplysningerne i længere tid, end det er nødvendigt for formålet. Vi beskytter data, systemer og processer med tidssvarende sikkerhedsteknologier. Vi kan dokumentere vores behandlinger.

Formål og retsgrundlag 
Gulv-Grossisten.dk har for de enkelte IT-systemer og de personoplysninger, der er registreret heri, fastsat en række konkrete formål med behandlingen af data. Overordnet set behandler Gulv-Grossisten.dk personoplysninger om kunderne med følgende formål:
•    Servicering af kunder i forbindelse med gennemførsel af salg
•    Personlig service for at udvikle og markedsføre virksomhedens produkter og ydelser
•    Registrering af kunder med henblik på at overholde bogføringslovgivningen. 

Servicering af eksisterende kunder med henblik på at levere en service eller gennemføre et salg 
Kunderne oprettes i Gulv-Grossisten.dk’s ordrebehandlings- og edb-system med bl.a. navn og adresse. Desuden registreres specifikke oplysninger på kundens ordrer, såsom oplysninger tilknyttet leverancer, betalingstransaktioner, ordrestatus, elektronisk fakturering, forsendelsesoplysninger, bestillingsvej gennem lagersystemer, backup og en række statistiske parametre som Gulv-Grossisten.dk udregner. En række af disse oplysninger behandles i medfør af kontrakten, således at varerne kan bestilles og fremsendes. En række andre oplysninger behandles med interesseafvejning: Det er i både Gulv-Grossisten.dk’ og kundens interesse at kortlægge disse oplysninger, således at den bedste service mellem de to parter kan etableres. 
Nogle ressourcer på hjemmesiden, der er nødvendige for en optimal brugeroplevelse, ligger på servere, der ikke ejes af Gulv-Grossisten.dk. Der vil forekomme en datadeling af teknisk karakter under indhentningen af disse ressourcer. Disse oplysninger behandles med interesseafvejning, da det er i begge parters interesse at servicen afvikles smidigt.
For at sikre en stabil service, både nu og fremtidigt, benytter Gulv-Grossisten.dk sig af en række automatiske services til at sikre hjemmesiden og brugerne, måle performance samt registrere tekniske fejl. Disse kan i begrænset omfang behandle persondata, hvis påkrævet under givne omstændigheder. Disse oplysninger behandles også med interesseafvejning: Det er både i Gulv-Grossisten.dk’s og kundens interesse at transaktionen gennemføres trygt og sikkert med mulighed for at finde eventuelle fejl.

Personaliserede services, herunder til udvikling og markedsføring af produkter og ydelser 
Når brugere benytter Gulv-Grossisten.dk, registreres en række statistiske oplysninger om brugen af siden hos os selv og hos nogle af vores samarbejdspartnere. Gulv-Grossisten.dk anvender disse oplysninger til overordnet at forbedre vores produkter og ydelser og til at personalisere Gulv-Grossisten.dk’s markedsføring og kommunikation til vores kunder og brugere via samarbejdspartnere med teknologier som cookies. Gulv-Grossisten.dk indhenter samtykke til denne registrering fra den enkelte bruger. Hvis et køb hos Gulv-Grossisten.dk er foranlediget af en samarbejdspartner, vil partneren have mulighed for at få indsigt i købet, for til dels at effektivisere markedsføring samt at kunne fakturere ydelser korrekt.

Registrering af kunder med henblik på at overholde lovgivningen 
En række af de registreringer, som Gulv-Grossisten.dk foretager, sker med henblik på at overholde bogføringslovgivningen. Vi gemmer f.eks. oplysninger om kunder og ordrer i fem år for at kunne dokumentere vores regnskaber. 

Samtykke 
For en række behandlinger af personoplysninger beder Gulv-Grossisten.dk brugerne om lov til behandlingen, inden den iværksættes. At bede om lov kaldes også for at bede om samtykke. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, hvorefter Gulv-Grossisten.dk ophører med at behandle oplysningerne. 
Gulv-Grossisten.dk har lavet en formular, hvor vi til hvert enkelt system beder om lov til at behandle dine oplysninger, så vi f.eks. kan blive klogere på kundernes brug af vores hjemmeside, eller personalisere hjemmesiden til den enkelte kundes behov baseret på den konkrete kundes historik. Desuden har vi også lavet en række samtykker, der kan komme frem efter behov, hvis der er enkeltstående oplysninger fra en konkret sammenhæng, vi gerne vil have lov til at behandle.

Rettigheder
Gulv-Grossisten.dk’s kunder har i medfør af persondataforordningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af deres personoplysninger. Rettighederne betyder bl.a., at kunderne kan få oplyst, hvilke personoplysninger Gulv-Grossisten.dk har om dem, og at de under visse forudsætninger kan få oplysningerne slettet. 
Kunderne kan bede om indsigt. Det betyder, at kunderne kan spørge Gulv-Grossisten.dk om, hvilke personoplysninger Gulv-Grossisten.dk behandler til hvilke formål m.v. 
Kunderne kan bede om at få rettet deres personoplysninger, som de mener ikke er korrekte. 
Kunderne kan anmode om at få slettet personoplysninger, som de mener, Gulv-Grossisten.dk ikke bør eller må have registreret.


Kunderne kan bede om, at behandlingen af personoplysningerne begrænses. Det betyder, at oplysningerne ikke slettes, men at det er præciseret, at de ikke må behandles, og at adgangen til at læse dem er indskrænket. 
Kunderne kan gøre indsigelse mod, at en konkret behandling finder sted. Det betyder, at oplysningerne fortsat kan anvendes til andre eventuelle lovlige formål. Indsigelsen kan have en midlertidig karakter i forhold til et konkret formål og f.eks. være bestemt af medarbejderens øjeblikkelige situation. 
Kunderne har under visse snævre omstændigheder mulighed for at anmode om at modtage og/eller få sine egne personoplysninger udleveret. 
Kunderne har ret til ikke at blive profileret, medmindre det er afgørende for, om der kan oprettes en kontrakt. 
Gulv-Grossisten.dk vil efterkomme en begæring om indsigt. Gulv-Grossisten.dk vil altid vurdere rimeligheden af udøvelsen af de øvrige rettigheder og foretage en konkret vurdering af, om en fremsat begæring skal imødekommes. Kunderne kan altid klage over en beslutning truffet af Gulv-Grossisten.dk.

Videregivelse af personoplysninger 
Kunderne accepterer i forbindelse med afgivelse af deres ordre, at Gulv-Grossisten.dk må videregive deres oplysninger til Gulv-Grossisten.dk’s samarbejdspartnere, således de ønskede tjenesteydelser/varer bliver leveret hos kunden som ønsket.

Accept i forbindelse med afgivelse af ordren 
Kunderne accepterer Gulv-Grossisten.dk’s retningslinjer for behandling af persondata jf. ovenstående i forbindelse med afgivelse af ordren.
•    Jeg accepterer mine data, og forretningsbetingelserne